MENU

Ramon Community for Space Innovation

קהילת רמון לחדשנות בחלל

קרן רמון מבקשת ללכת בדרכו של של אילן רמון, האסטרואנוט הישראלי הראשון, ולסייע בהגשמת חלומתיהם של יזמים ישראלים בתחום החלל. אנו מעוניינים לעודד את הצמיחת מגממות התחדשות בתעשיית החלל הישראלית ולמצב את ישראל כזירה מרכזית של חדשנות בתחומי ה-New Space וחלל אפליקטיבי.

מתוך הבנה של סטארטאטפים לא צומחים בחלל ריק, אנחנו מעוניינים לייצר קקהילה שתפגיש בין יזמים, לקוחות פוטנציאלים אקדמיה, פקידי ממשל, נציגי חברות חלל גלובליות וישראליות, ומשקיעים מוסדיים ופרטיים. הקרן מבקשת להיות פלטפורמה שמנגישה ידע ואנשים בתחומי החלל, ליזמים פוטנציאלים ופועלת כדי לחזק את מעמדה של ישראל כמעצמה בתחומי החלל.

Play Video
Scroll to top
Skip to content